Alimentatieberekening


Alimentatie berekening

 

Vanaf 1 april gelden nieuwe richtlijnen voor het berekenen van kinderalimentatie. Er zijn drie belangrijke veranderingen.

De eerste is dat zorg in natura in de alimentatie verrekend wordt via zorgkorting. Verder wordt de alimentatie die een ouder moet betalen in het vervolg berekend via behoefte- en draagkrachttabbelen, waarbij ook mensen met lage inkomens moeten gaan bijdragen. En ontvangen kindgebonden budget in het nieuwe systeem voor een lagere alimentatie kan zorgen.

Zorgkorting gaat van alimentatie af

Een alimentatiebetalende ouder maakt kosten voor een kind als hij via een omgangsregeling enkele dagen voor de kinderen zorgt. Voorheen werd bij berekening van de alimentatie uitgegaan van 5 euro per dag per kind. Nu gaat dit anders. Een alimentatiebetalende ouder kan 15, 25 of 35 procent korting krijgen op zijn aandeel in de kosten voor het kind. Die korting is al snel meer dan 5 euro per dag per kind. Voor een omgangsregeling waarbij een ouder een weekend per twee weken voor het kind zorgt, geldt de korting van 15 procent op de kosten voor het kind.

Draagkracht en behoefte

De tweede verandering is dat er minder ruimte komt voor discussie over hoeveel beide ouders redelijkerwijs kunnen bijdragen. Dit wordt namelijk via standaard tabellen bepaald.

Voor de behoefte van de kinderen, de standaard kosten, was er al een tabel. Hierbij is rekening gehouden met de levensstandaard van het gezin. Als het gezinsinkomen eerst 4000 euro per maand was, dan is de behoefte van twee kinderen tot 5 jaar met  925 euro per maand hoger dan de 525 euro bij een gezinsinkomen van 2500 euro. Als er meer kinderen zijn, worden kosten per kind iets lager.

Om nu te zien wie welk deel van deze kosten voor zijn rekening neemt, worden draagkrachttabellen gebruikt. Iemand met een netto besteedbaar inkomen van 2500 euro kan redelijkerwijs 630 euro per maand uitgeven aan zijn kinderen. Bij een inkomen van 1800 euro per maand is de draagkracht 285 euro. Hierbij kan de aftrekpost voor te betalen kinderalimentatie meegerekend worden. De verhouding tussen de draagkrachtbedragen van beide ouders wordt gebruikt om de kosten ('behoefte') op dezelfde manier te verdelen. Bij deze nieuwe berekening moeten ook ouders met een inkomen onder de 1250 euro bijdragen, namelijk 25 euro bij 1 kind, 50 euro bij meer kinderen.

Kindgebonden budget telt ook mee

Krijgt de ouder waar het kind het grootste deel van de tijd verblijft een kindgebonden budget, dan telt dat sinds dit jaar ook mee voor de berekening van kinderalimentatie. Als de kosten voor kinderen op 600 euro per maand liggen en de verzorgende ouder krijgt 100 euro kindgebonden budget, dan hoeven beide ouders nog maar 500 euro aan kosten te verdelen. Dit scheelt de alimentatiebetalende ouder geld.