Alleen scheiden


Ik regel het zonder mijn partner

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom iemand ervoor kiest om een echtscheiding zonder de partner te willen regelen. Van Ochten Echtscheiding begrijpt goed dat ieder bij een scheiding eigen belangen heeft. De ervaring leert dat bij een scheiding in onderling overleg minder schade ontstaat. Het komt regelmatig voor dat één van de partners niet wil meewerken aan de scheiding. Dat begrijpen we, emoties spelen een grote rol bij een scheiding. Juist in die situatie kan Van Ochten Echtscheiding in overleg met u ook uw partner uitnodigen om mee te werken aan een gezamenlijk traject. De praktijk leert dat de partner vaak positief reageert op een schriftelijke uitnodiging van Van Ochten Echtscheidingsplanner.

Als er echter geen basis is voor onderling overleg of uw wilt iemand die volledig voor uw belangen gaat kunt u voor een eigen adviseur kiezen. Van Ochten Echtscheiding kan die rol voor u vervullen.

Wij werken samen met Kernkamp Advocaten uit Rotterdam en hebben hier vaste afspraken meegemaakt voor de begeleiding.

Wat kan Van Ochten Echtscheiding voor u betekenen?

Wij nemen derhalve het hele proces uit handen. Wij zijn uw vertrouwenspersoon en voeren onderhandelingen met uw partner of zijn/haar adviseur en zorgen eventueel voor gerechtelijke begeleiding als u er niet samen uit komt. Zo komt u tot goede afspraken voor de lange termijn. Via Van Ochten Echtscheiding lost u het op een zorgvuldige en transparante manier op, zodat u weer verder kunt na de echtscheiding.