Samen scheiden


Wij regelen het samen

U wilt de scheiding of de verbreking samenleving in goed overleg regelen, ook al is de scheiding wellicht niet uw keuze. Hoe moet het met de kinderen, de woning en overige bezittingen en schulden? U wilt er samen uitkomen zonder strijd. Juist als er kinderen zijn, wilt u met elkaar in gesprek blijven.

Ook als u de indruk heeft dat uw partner niet wil meewerken aan de scheiding, kan Van Ochten Echtscheidingsadvies hem/haar persoonlijk uitnodigen om deel te nemen aan een gezamenlijk traject. Omdat u samen uw relatie wilt afsluiten en er tijdens een echtscheiding complexe financiële en juridische zaken spelen, is het een logische keuze om samen een onafhankelijke adviseur in de arm te nemen. Wanneer u ervoor kiest om de scheiding gezamenlijk te regelen heeft u aan één echtscheidingsadviseur genoeg.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
U komen bij u thuis voor een eerste kennismaking. Tijdens dit gesprek komen uw wensen en vragen aan de orde en kan de scheidingsplanner toelichten wat hij/zij voor u kan doen. U krijgt zo een beeld van onze werkwijze.
Als u vervolgens Van Ochten Echtscheidingsplanner inschakeld, zal hij/zij u verder begeleiden tot na de scheiding. Het traject start met het in beeld brengen van uw belangen. De wet en de alimentatienormen zijn een eerste uitgangspunt voor de berekeningen. Op basis van uw financiële documenten zoekten wij naar maatwerk oplossingen voor uw situatie.

Van Ochten Echtscheidingsplanner zal voor u een volledig scheidingsrapport opstellen. Daarin wordt in begrijpelijke taal besproken hoe het vermogen verdeeld kan worden, wat u voor de kinderen kunt regelen, zoals bijvoorbeeld kinderalimentatie en omgangsregeling, hoe het zit met partneralimentatie en pensioen en nog veel meer andere onderwerpen.
Kortom: Een transparant advies en concrete oplossingen.

Nadat u het Scheidingsrapport heeft bestudeerd, gaat u met onze scheidingsplanner om de tafel om het plan te bespreken. Zij zal uw vragen beantwoorden en de onderwerpen toelichten. Als de standpunten van u en uw partner verschillen, zal zij met u op zoek gaan naar oplossingen waar u zich beiden in kunt vinden.
Nadat er overeenstemming is bereikt over de onderwerpen van het rapport, worden uw afspraken door onze adviseur vertaald naar een convenant. In een convenant wordt dus in juridische taal neergeschreven wat u heeft afgesproken.

Bij samenwoners zou het traject hier kunnen eindigen, maar Van Ochten Echtscheidingsplanner zal u ook informeren over de voordelen van het vastleggen van de afspraken via de rechtbank.

Bij een echtscheiding wordt het convenant door onze huisadvocaat omgezet in een verzoek. U wordt tijdens dit proces op de hoogte gehouden. Waarna de rechter de uitspraak doet. Vervolgens wordt uw echtscheiding ingeschreven bij de registers van de burgerlijke stand. De echtscheiding is dan een feit geworden.

Wat kan Van Ochten Echtscheidingsadvies betekenen voor samenwoners die uit elkaar gaan?
De ervaring leert dat juist deze groep denkt zelf de zaken te kunnen regelen. Het is de vraag of het lukt om op een goede en eerlijke manier afspraken te maken over het huis, de verdeling van de bezittingen, het ouderschapsplan, de kinderalimentatie, partnerpensioen, etc. Heeft u goed zicht op de relevante onderwerpen, de wet, de alimentatienormen en fiscale consequenties? Juist ook voor samenwoners heeft Van Ochten Echtscheidingsadvies toegevoegde waarde, bijvoorbeeld met het maatwerkadvies in de vorm van een advies.